“Сансүрвэй” ХХК нь таньд 2 долгионы хүлээн авагчийг санал болгож байна. Та өөрийн сонирхсон GNSS хүлээн авагчаа бидэнд хандан авах боломжтой.